Welcome To District Institute Of Education & Training, Bhestan, Surat-395023

 

ઇનોવેશન ફેર 2017-18 સ્માર્ટ વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વર્કશોપ 

બી.એડ. તાલીમાર્થીઓની વિવિધ પ્રવૃતિઓInnovation for Inclusive Education workshop(Zone Level) તાલીમી કાર્યક્રમમાં માર્ગદર્શન 

માન. નિયામકશ્રીનું પ્રેરણાદાયી પ્રવચન 
 
માન. નિયામકશ્રીની સુરત મુલાકાત 

પ્રશ્નપત્ર સંરચના વર્કશોપ   કલા ઉત્સવ સ્પર્ધા   કલા ઉત્સવ સ્પર્ધા 

ઇનોવેશન ફેર ૨૦૧૭-૧૮ પ્રાચાર્યશ્રીનું પ્રાસંગિક ઉદ્દબોધન  શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહો વિષે સમજ   

 

તાલીમી કાર્યક્રમ  ઇનોવેશન ફેર 2017-18
Updated 22-12-2017

Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2006 by DIET SURAT